Over het boek      Over de auteur      Aanvullingen      Links      Contact
 Over het boek
 
 Omschrijving
 
 Inhoudsopgave
 
 Voorwoord
 
 Voetnoten Inleiding
 
 Voetnoten H. 1
 
 Voetnoten H. 2
 
 Voetnoten H. 3
 

Voorwoord

 

ĎDe Nederlandse gezondheidszorg staat op een keerpunt, maar lijkt stuck in the middleí, aldus Minister Schippers bij de presentatie van haar plannen om door te pakken waar het gaat om de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Er zijn belangrijke stelselwijzigingen doorgevoerd om beter op de toegenomen en veranderende zorgbehoefte van patiŽnten en cliŽnten in te spelen, maar met wetten alleen lukt dat niet. Operatie Zorg laat op een treffende wijze zien dat we er met stelselherzieningen alleen niet komen. Het boek biedt op drie manieren een doorkijk naar de zorg van de toekomst.

 

In de eerste plaats is er veel, en steeds meer, dat patiŽnten en cliŽnten zelf kunnen doen aan zelfzorg en zelfmanagement. Preventie van zorg draagt bovendien bij aan het voorkomen van zorgkosten en het verlengen van zelfstandig wonen door ouderen en mensen met beperkingen. Dat vraagt echter om minder denken in termen van zorg en meer denken in termen van participatie en zelfzorg. Dit boek laat zien dat goede en doelmatige zorg vraagt om een visie op zorg en volksgezondheid, waarbij dat laatste veel meer te maken heeft met participatie dan met zorg. In de tweede plaats vraagt dat een veel nauwkeuriger begrip van de werking van deelmarkten in de zorg. Soms is de patiŽnt een afhankelijke zorgvrager waarvoor gezorgd moet worden, maar vaak ook niet. Daar waar patiŽnten zelf keuzes kunnen maken en regie over hun leven kunnen houden kan de markt meer zijn werk doen dan in sectoren waar patiŽnten in hoge mate afhankelijk zijn van hulpverleners, familie of anderen. Dit leidt tot een ordening van de zorg waarin zelfmanagement groter wordt, waarbij zorginstellingen zich specialiseren in waar ze goed in zijn, en waar dichtbij de mensen wijk- en buurtzorg ontstaat die ziekenhuizen ontlast. Dat brengt de Onderzoekszorg, Gekende Zorg en Chronische Zorg waarover dit boek spreekt binnen handbereik. Dit vraagt in de derde plaats wel om het afscheid nemen van het dominante dichotome denken in termen van markt of overheid als sturend mechanisme in de zorgsector. Eindelijk wordt duidelijk gemaakt dat het in de zorg niet gaat niet om ofwel marktwerking ofwel overheidssturing. Het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van zorg en van de regie over het eigen leven. Het gaat om de doelmatige organisatie die dat bereikt. Soms kunnen markt en privaat kapitaal daaraan bijdragen, maar bij groepen zeer afhankelijke patiŽnten moeten de overheid en de zorgverzekeraars hun belangen borgen.

 

Operatie zorg biedt een doorkijk naar een toekomst waarin patiŽnten zelf verantwoordelijkheid dragen waar dat kan, en waarin er gezorgd wordt waar dat moet. Die majeure omslag vraagt om meer dan een stelselwijziging. Het vraagt om visie, realisme en out of the box-denken. Dit boek biedt daarvoor de bouwstenen.

 

Prof.dr. Kim Putters
Hoogleraar Management van Zorginstellingen, Erasmus Universiteit Rotterdam
Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal