Over het boek      Over de auteur      Aanvullingen      Links      Contact
 Over het boek
 
 Omschrijving
 
 Inhoudsopgave
 
 Voorwoord
 
 Voetnoten Inleiding
 
 Voetnoten H. 1
 
 Voetnoten H. 2
 
 Voetnoten H. 3
 

Inhoudsopgave


Voorwoord
Inleiding
     Alles is veranderd 
     Het speelveld en de spelers 
     Er moet wat gebeuren 
     Indeling van het boek 
     Voor wie is dit boek geschreven

1 Gezondheidszorg in perspectief


1.1 Geschiedenis van de gezondheidszorg

1.1.1 HygiŽne en gezondheid
1.1.2 Toename levensverwachting en chronisch zieken
1.1.3 Onbetaalbare zorg
1.1.4 Zorg en zorgverleners
1.1.5 Personeelstekorten
1.1.6 Poortwachters


1.2 Gezondheidszorg als nutsbedrijf
1.2.1 Overheidsbemoeienis in de markt
1.2.2 Afnemende rol in de markt
1.2.3 Overheid en gezondheidszorg
1.2.4 Tot hier en niet verder?

1.3 Marktwerking en solidariteit
1.3.1 Is gezondheidszorg een markt?
1.3.2 In de zorg is alles anders
1.3.3 Zorg als schaars goed
1.3.4 Zijn gezondheidszorg en economie te scheiden?

1.4 Klantvraag, bedrijfsmodellen en verstorende innovaties
1.4.1 Op zoek naar de klantvraag
1.4.2 Inspelen op de klantvraag: innovatie
1.4.3 Verstorende innovaties
1.4.4 Dilemma: moeder, kind of geen van beiden?
1.4.5 Logistieke modellen
1.4.6 Bedrijfsmodellen

1.5 Verstorende innovaties in de zorg en Ďde patiŽnt centraalí
1.5.1 Van Beter maken naar Gezond houden
1.5.2 Rijk en gezond
1.5.3 De patiŽnt centraal
1.5.4 Tijd en aandacht
1.5.5 Rem op innovatie


2 Driedeling van de gezondheidszorg

2.1 Naar een driedeling van de zorg
2.1.1 Winkel, Keten en Netwerk
2.1.2 Verknocht aan het verleden
2.1.3 Garantie op genezing
2.1.4 Wat we niet willen leren van het bedrijfsleven

2.2 Onderzoekszorg en specialisten
2.2.1 Diagnose stellen heeft de toekomst
2.2.2 Prestatie-indicatoren en cijfers die niet liegen

2.3 Gekende Zorg en marktwerking
2.3.1 Wijzigende rol voor ziekenhuizen
2.3.2 Gebrek aan innovaties of gebrek aan ruimte?

2.4 Chronische Zorg en zelfmanagement
2.4.1 Zelfmanagement
2.4.2 Het belang van goede gezondheid in woord en daad
2.4.3 Vermijdbare ziekten

2.5 Blik op de toekomst
2.5.1 Diagnose (thuis)
2.5.2 Vroege opsporing
2.5.3 Personalized Medicine
2.5.4 Medisch Toerisme

2.6 De toekomst is thuis
2.6.1 Individualisering en in de eigen omgeving willen blijven wonen
2.6.2 Zorg op Afstand
2.6.3 Dilemmaís


3 Verschillende belangen, ťťn doel

3.1 Belangen van patiŽnten
3.1.1 Preventie maakt de zorg duurder?
3.1.2 Status als levensbehoefte
3.1.3 Straffen en belonen

3.2 De kracht van bedrijven

3.2.1 Google en Apple als opstapje
3.2.2 Business Case

3.3 Gezonde mensen en zorgverzekeraars
3.3.1 Lessen uit Uganda
3.3.2 Meer aandacht, minder kosten
3.3.3 Ketenzorg
3.3.4 HMO als mogelijk alternatief
3.3.5 Concurrentie en investeren in klanten

3.4 Zorgprofessionals en bestuurders in beweging
3.4.1 Kostenbeheersing door Preventie
3.4.2 Het moet anders, maar hoe?
3.4.3 Opleiding en numerus fixus
3.4.4 Specialisatie van instellingen
3.4.5 Taakherschikking bij huisartsen en de eerstelijn

3.5 Wet- en regelgeving en de overheid
3.5.1 Meer eerstelijnszorg voor hoger zorgniveau en lagere kosten
3.5.2 Volksgezondheid en Public Health
3.5.3 Mensen verleiden

3.6 Gezondheidszorg in de 21ste eeuw

Bijlage websites
Literatuur
Trefwoordenregister